Квартиры

Тип А 73,26 м2

kvartiry type AA-type-unit 

Тип B 84,39 - 104,55 м2

kvartiry type BB-type-unit

Тип C 106,81 м2

kvartiry type CC-type-unit

Тип D 97,04 - 97,28 м2

kvartiry type DD-type-unit

Тип E 110,02 - 112,74 м2

kvartiry type EE-type-unit

Тип F 122,30 - 134,81 м2

kvartiry type FF-type-unit

Тип G 150,93 - 152,25 м2

kvartiry type GG-type-unit

 

 

 

 

 Печать